Ontwerp bestemmingsplan Kerkrade West II 1e Herziening (hoek Grachterstraat / St. Bernadettestraat)

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Kerkrade

Geplaatst op Lokaalnieuwskerkrade.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Kerkrade
  2. Ontwerp bestemmingsplan Kerkrade West II 1e Herziening (hoek Grachterstraat / St. Bernadettestraat)

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade maakt op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Kerkrade West II 1e herziening bekend. Het plangebied is gelegen in het westelijk deel van Kerkrade, in de wijk Gracht, hoek Grachterstraat / St. Bernadettestraat. Het plan heeft betrekking op de realisatie van een zestal woningen.   Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage bij het informatiecentrum op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Dit is geopend op maandag t/m woensdag 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het bestemmingsplan kan ook digitaal worden ingezien via de landelijke voorziening Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl.   Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPKerkradeWesII1eH-Ow01. Indien u inhoudelijke vragen heeft over het plan, dan kunt u een afspraak maken met de Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (afdeling Stedelijke ontwikkeling) via het telefoonnummer van de gemeente Kerkrade, 14 045.   Een ieder kan gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn schriftelijk dan wel mondeling (op afspraak via het telefoonnummer 14 045) een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.   De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke zienswijze. Uw schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkrade West II 1e herziening’ of per e-mail via gemeentehuis@kerkrade.nl   Kerkrade, 12 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwskerkrade.nl Redactie

Lokaalnieuwskerkrade.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Kerkrade. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Kerkrade

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.