PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Kwikstaartstraat, Kerkrade, Z2023-00000295

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwskerkrade.nl op: 22-09-2023

  1. Bekendmakingen Kerkrade
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving melding Besluit Uniforme Saneringen, Kwikstaartstraat, Kerkrade, Z2023-00000295

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Wet bodembescherming is ontvangen voor Saneren van een bodemverontreiniging categorie tijdelijk uitplaatsen.Datum ontvangst: 6 september 2023Locatie: Kwikstaartstraat, Kerkrade, kadastraal bekend gemeente Kerkrade, sectie N, nummer 2676Zaaknummer: Z2023-00000295Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling Uniforme Saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, vierde lid Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.InformatieVergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 (0)43 389 99 99.

Unknown

 Lokaalnieuwskerkrade.nl Redactie

Lokaalnieuwskerkrade.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Kerkrade. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.